Mayıs bir bayram günü değil, kapitalizme, burjuvaziye ve onun devletine karşı isyan bayrağının açıldığı onurlu bir kavga günüdür....Bayram, ancak ve ancak hallolmuş ve kutlanmaya değer sömürüye karşı kazanılmış hakları sembolize eder. Dinlerin, ulusların, ırkların, cinsiyet ayrımcılığının, sömürünün olmadığı kardeşçe bir yaşam çağrısıdır 1 Mayıs....ve bu çağrılar eşitçe kardeşçe yeryüzünde vücut bulmadıkça, 1 Mayıs’lar birer bayram günü değil, egemenlerle kavganın günü ve kavganın çağrısı olmaya devam edecektir. Onlarca emekçinin katledildiği alanlarda bayram havası yaratmak ancak ve ancak sistemin düzenine uymaktir! 1 Mayıs İnadina isyan günüdür!