2020 Özelde Doktor Maaşları

özelde doktor maaşları

Çocukluk çağından itibaren birçok kişi doktor olmak ister. Aileler yani anne babalar çocuklarını doktor olmaları için yönlendirirler. Çünkü hekimlik toplumun bütün kesimleri tarafından en garanti meslek olarak görülmektedir. Gerçekten de hekimler ilk mezun oldukları günden itibaren işsiz kalmazlar. Hemen devlet hizmet yükümlülüğü kurasına girip yurdun 4 bir köşesine dağılırlar.

2020 yılı özelde doktor maaşları ne kadar?

devlet sektöründe alınan maaşlar ve alınacak ek ödemeler üst limitlerle belirlidir. ve devlet hastanesinde çalışan hekimler 3 aşağı 5 yukarı aynı maaşı alırlar. ancak konu özel hastaneler olunca konu biraz değişiyor. bildiğiniz igib doktorlar ünvanlara ayrılır. pratisyen hekimden başlayan bu ünvanlar uzman doktor, öğretim üyesi doktor, doçent doktor, profesör doktor diye uzayıp giderler.

mevzu bahis özel hastaneler olunca en fazla parayı profesörlerin kazandığını söyleyebiliriz. ama her zaman bir profesör bütün uzmanlardan daha çok kazanır diye bir kaide yoktur. hatta tam tersine bu öngörülemez bir durumdur. profesör ünvan ve tecrübe olarak daha yüksek olsa dahi şayet bir uzman doktor daha populer daha bilinir ve bazı özel hastalıklar-ameliyatlar tarafında uzmanlaşmışsa, o uzman doktorun profesörden daha fazla kazanabileceğini söyleyebiliriz.

2020 özel hastane doktor maaşları

özel hastanelerde ünvandan ziyade hastaneye kazandırılan para daha önemlidir. genelde en bilinen gerçek cerrahi tıp branşlarının daha çok para getirdiğini söyleyebiliriz. çünkü ameliyatlar özel ekipman ve malzeme gerektiren işlemlerdir. her sağlık kurum ve kuruluşunın özeller dahil ameliyathane barındırma- içerisinde ameliyat yapılabilme imkanı yoktur. ayrıca ameliyatlarda en az 2 uzman doktor (anestezi ve cerrah) ve 2den fazla yardımcı personel çalışmalıdır. bütün bunların hepsi hastane için maliyet demektir. bu da sonuç olarak hastaya daha fazla fatura çıkmasına sebep olur. fatura fazla çıkınca kar marjıda yükselir. kar marjı yükselince doktorun aldığı parada artar. bazı özel hastanelerde hekimler sabit maaşlı olarak çalışırken, bazılarında maaş+hasta başı ücret hesabına göre de çalışmaktadır.

2020 en çok kazanan doktorlar

sağlık sektöründe ve hekimlikte para kazanmak aldığınız risk ve harcadığınız emek ile doğru orantılı olmalıdır. ancak ne yazıkki ülkemizde bu alanda bir terslik var. özellikle cerrahlar emeklerinini karşılığını alamadığını. hastayı ameliyat etmenin zaten riskli bir işlem olduğunu, buna rağmen cildiye gibi klinşk branşlarla aynı miktarda para kazandığını söylemektedirler.

Türkiye için geçerli güncel veriler bulunmasada Amerika Birleşik Devletleri için durum şu şekilde.

Genel olarak, ABD’deki erkek doktorlar kadın meslektaşlarından yüzde 36 daha fazla kazanıyorlar.

Ortopedistler,   443 bin Dolar

Kardiyologlar 410 bin dolar,

Cildiye 381 bin dolar

Pediatri 204 bin dolar

Ülkemiz için özel hastanede doktor kazançları tam olarak bilinememektedir. Ancak yapılan işlerin niteliğine göre en az özel hastane doktor maaşını aylık 5bin tl’den başladığını ve 3haneli rakamlara kadar ulaşabildiğini söyleye biliriz. Detaylı bilgi yaızımızı okumak için aşağıdaki yazıya göz gezdirebilirsiniz.

2020 yılı güncel doktor maaşları