2020 yılı hemşire fazla mesai nöbet ücretleri ve hesaplaması

2020 Yılı Günce Hemşire Fazla Mesai ve Nöbet Ücretleri

2020 Yılı Günce Hemşire Fazla Mesai ve Nöbet Ücretleri

sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelere normal çalışma saatlerinin üstüne çıkmaları durumunda yani fazla mesai yapmaları durumunda hemşire fazla mesai ücreti ödemesi yapılmaktadır. ödenen ücretler her yıl enflasyon farkına tabi olarak artış göstermektedir. bu artış her geçen gün iş yükü artan hemşireleri tatmin etmesede bakanlık tarafından uygulanmaktadır.

fazla mesai yapan hemşirelerin mesai ücretinin hesaplanması

sağlık bakanlığı ve özel sağlık kurumlarında görev yapan hemşirelerin aylık bazda bir çalışma saati vardır. bu saat günlük 8 saat üzerinden hesaplanır ve hafta sonları dahil edilmez. yani haftalık mesai saati 5×8 saat= 40 saat üzerinden hesaplanır. içerisinde bulunan ayda var olan resmi tatiller bu süreden düşülür. ortalama bir hemşirenin aylık mesai saat 168 saattir. buda 24 saat usulüne göre çalışan bir hemşirenin 7 nöbet tutacağı anlamına gelir. bir hemşire 7 nöbet yani 168 saat üzerinde 1 saat dahi çalışsa fazla mesai almaya hak kazanır.

sağlık bakanlığında görev yapan hemşirelere bakanlık tarafından maksimum 130 saat fazla mesai ücreti yapılmaktadır. ancak sağlık kurumunun idari hizmetleri tarafından bu süre uzatılabilmektedir. örneğin bir kurumun personel açığı var ise 130 saat uygulamasını 140 saat olarak değiştirebilir ve ödeme yapabilir. bir hemşire 7 nöbet tutması gereken bir ay içerisinde 8 nöbet tutuyor ise 24 saatlik ekstra nöbet ücreti almaya hak kazanır. bu ücretin ne kadar olduğu yazımızın devamında ayrıntılı olarak sizlere aktarıldı.

hastaneler hemşirelere fazla mesai yaptırmak istemiyor

sağlık sisteminde yaşanan yapısal değişikliklerde hastane yönetimleri sözleşmeli idarecilere bırakıldı. buda beraberinde bazı sorunları beraberinde getirdi. hastane yönetici ve idarecileri hastane personeline fazla mesai yaptırmak ve ödemek istemiyor. bunun nedeni artan faturalar ve ödemeler. tüm bu giderler arasında birde hemşire ve diğer sağlık personelinin fazla mesai ücretleri hastanelere büyük bir yük bindiriyor. bunun önüne geçmek için hastane yönetimleri bazı yeni uygulamalar deniyor.

son zamanlarda yaşanan gelişmeler ile hastanelerde 24 saat usülüne göre çalışan hemşireler bu sistemden çıkarıldı ve 16 saat çalışma esasına geçirildi. bu uygulama bazı kurumlarda değişiklik göstersede genel anlamda türkiye’de çoğu hastane artık 16 saat mesai usulüne göre hizmet veriyor. 16 saat mesai usulünde gündüz 8 saate sabit personel koyulurken akşam mesaisine 16 saat personel görevlendirmesi yapılıyor. bu uygulamanın fazla mesai ödemelerini azaltmak için uygulamaya konulduğu bir gerçek olarak görülüyor. yine bazı hastane yönetimleride fazla mesai ödemesi yapmamak için 3 kişi çalışan servislerde gün bazıda servis yoğunluğuna göre 1-2 kişi çalıştırabiliyor.

Hemşirelerin Fazla Mesai Ücretleri Ne Kadar?

2020 yılı hemşire fazla mesai nöbet ücretleri

hemşireler çalıştıkları birime göre farklı fazla measi ücretleri almaktalar. bunun nedeni kimi servisler riskli birim olarak geçerken kimileri normal servis statüsünde hizmet veriyor. riskli birim servisleri; diyaliz, ameliyathane, yoğun bakım ve acil servis iken normal yataklı servisler normal birim olarak geçiyor. işte hemşire fazla mesai ücretleri;

Unvan Normal Nöbet Saatlik Ücret Riskli Birim Saatlik Ücret Dini Bayram Normal Dini Bayram Riskli Birim
Lise mezunu hemşire 10.71tl 16.07tl 13.05tl 18.48tl
Yüksek öğrenim mezunu hemşire 13.05tl 19.57tl 15.65tl 22.18tl
yukarıda ki saatlik nöbet ücretleri 2020 yılı ocak ayı itibari ile hemşire fazla mesai ücretleridir. bu tutarlara enflasyon farkı dahil edilmiştir. bu ücretler 2020 yılının temmuz ayında yeni enflasyon oranının açıklanması ile değişecektir.
bu hesaplamalara göre normal bir birimde 24 saat fazla mesai tutan bir lise mezunu hemşire 257tl alırken yüksek öğrenim mezunu bir hemşire 313tl alacaktır. bu ücretlerden damga vergisi gibi kesintiler uygulanmaktadır.

riskli birimde çalışan hemşireler fazla mesai ücretini yüksek alıyor

hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında kimi servisler risk oranı yüksek servisler olarak kabul görmüştür. bu servislerde çalışan personele risk oranı düşük yerde çalışan personellere göre daha fazla ek mesai ücreti yatırılmaktadır. bu uygulama aslında sadece hastanelerde uygulanmamaktadır. 112 acil servis vb. gibi diğer kurumlarda riskli birim olarak kabul görmekte ve ek mesai ücreterini fazla almaktadırlar.

sağlık kurumlarında ki riskli birimler;

  1. diyaliz
  2. ameliyathane
  3. acil servis
  4. yoğun bakım
  5. entegre çalışan 112 aciller’dir.

2020 yılı hemşire nöbet ücretleri ve fazla mesai

hemşirelere dini bayramlarda ekstra nöbet ücreti ödemesi yapılıyor

bu uygulama sadece hemşirelere değil tüm sağlık personeline uygulanmaktadır. dini bayramlarda nöbet tutan personele almaları gereken fazla mesai ücreti %50 fazla ödenmektedir. örneğin bir hemşire normal bir fazla mesaisinde 10tl kazanıyorsa dini bayramda ki tuttuğu fazla mesai nöbetinde 15tl kazanmaktadır. bu uygulama sağlık bakanlığı tarafından bir genelge ile yayınlanmış olup bakanlığa bağlı tüm kurumlarda uygulanmak zorundadır.

özel hastanede çalışan hemşirelerin fazla mesai ücretleri

özel hastanelerde görev yapan hemşire ve diğer sağlık personelleri içinde çalışma saatleri sabittir. aylık belirlenen mesai saati üzerine çalışan tüm personel fazla mesai ücreti almaya hak kazanmaktadır. ancak kimi özel hastane yöneticileri bu ödemeleri yapmamakta olup, personelin şikayetçi olması durumunda personeli işten çıkarmak ile tehdit etmektedir. bu uygulama kesinlikle yasal olmayan bir uygulamadır!

özel hastanelerde görev yapan hemşire ve diğer sağlık personelinin fazla mesai ücretleri genellikle ilk işe alım zamanında yapılan ve imzalanan sözleşmede belirtilir. bu ücretler ortalama saat başı 2020 yılında 10-12tl olarak değişmektedir ve çoğu özel hastanede riskli birim ve normal birim farkı yoktur.

fazla mesai ücretleri ne zaman alınır

hak edilmiş fazla mesai ücretlerinin ne zaman alınacağı tamamıyla sağlık kuruluşunun insifiyetindedir. ancak tam net  bilinmemekle beraber bakanlık yetkililerinin açıklamasına göre bu süre 3 ayı geçemez. örneğin ocak ayında hak edilmiş bir fazla mesai ücreti maksimum nisan ayı sonunda yatırılmalıdır. ortalama olarak sağlık kurumları maaş ödemelerini takiben 15 gün içerisinde personelinin fazla mesai ödemesini yapmaktadır. ancak bu hastanenin o ayki ödemeleri, faturaları ve mali tablosuna göre değişiklik göstermektedir. en net ve doğru bilgiyi kurumunuzun mutemetinden temin edebilirsiniz.

diğer makelemizede göz gezdirebilirsiniz. att ve paramediklerin fazla mesai ücretleri