2020 Yılı Pratisyen Hekim Fazla Mesai Nöbet Ücreti

20200pratisyen hekim nöbet ücreti

sağlık bakanlığı bünyesinde çalışan hekimler ve bütün memurlar normal mesai saatlerini çalıştıktan sonra doldurarak fazla mesai nöbet ücreti alırlar. hekimlerin acil serviste, kliniklerdei yoğun bakımlarda tuttuğu nöbetler bu fazla mesaiden sayılır. fazla mesai ücretleri saatlik hesap yapılarak her ayın belirli günü hekimlere yatırılır. yılda iki defa yapılan memur zamlarıyla birlikte bu fazla mesai ücretleride zamnlanır. yani her geçen zam döneminde maaşlarla birlikte ek ödemelerde artar.

pratisyen hekimler fazla mesai yaparak yüksek maaş alabilirler

her devlet memurunun ve sağlık çalışanlarının aylık olarak doldurması gereken belirli bir mesai saati vardır. pratisyen hekimlerde bu mesai saatlerini doldurduktan sonra her fazladan çalışılan saat için ek ödeme alırlar. bu ödeme fazla mesai ödemesi, nöbet parası olarak adlandırılır. acil serviste çalışan hekimler, tsm hekimleri, aile hekimleri hepsi aynı oranda nöbet ücreti alırlar. bazı özel durumlarda bu nöbet ücreti fark gösterebilir. örneğin 112 komuta hekimleri ve acil hekimleri nöbet ve fazla mesai ücretlerini riskli birim nöbet ücreti üzerinden alırlar. aynı zamanda asistan hekimlerden yoğun bakımda çalışanlar riskli birime dahildir.

pratisyen hekimlerin nöbet ücreti neye göre hesaplanıyor

normal mesai saatinin üzerine çalışılabilecek maximum saat sağlık bakanlığı tarafından önceden belirlenmiştir. bu saat sağlık bakanlığına bağlı bütün memurlar için aynıdır. her ayda farklı sayıda mesai günü olduğu için bu saat farklılık gösterir. sağlık bakanlığına göre 1 günlük mesai saati 8dir. örneğin mayıs ayında 22 iş günü var ise mayıs ayı için bir pratisyen hekimin doldurması gereken mesai saati 22×8= 176 saat olarak belirlenir. bu saatin üzerine alına bilecek en fazla pratisyen hekim nöbet parası 130 saat üzerinden hesaplanır.

2020 yılı Pratisyen Hekim Fazla Mesai Nöbet Ücreti

pratisyen nöbet

bu durum pratisyen hekimlerin görev yaptıkları poziyona göre değişmektedir. sağlık bakanlığı bu ayrımı riskli birim nöbet ücreti diye yapmıştır. ameliyathane, diyaliz, 112, acil servis hekimleri nöbet ücretlerini yüksek katsayıdan alırlar.

Unvan Normal Nöbet Saatlik Ücret Riskli Birim Saatlik Ücret Dini Bayram Normal Dini Bayram Riskli Birim
Pratisyen hekim 19.57 tl 29,35 tl 23,48tl 33,27 tl

tabloda da belirttiğimiz üzere dini bayramlarda nöbet ücreti farklılık göstermektedir. bu ücretler pratisyen hekim 1 saatlik nöbet ücretidir. normal birimlerde pratisyen hekim 16 saatlik nöbet ücreti 313 tl, 24 saatlik nöbet ücreti 469tl olarak çıkıyor. şayet 112, diyaliz, acil servis gibi riskli birim olarak kabul edilen birimlerde nçbet tutuluyorsa bu ücretler 16 saat için469tl, 24 saat riskli birim nöbet ücreti 704tl olarak hespalanmıştır.

nöbet paraları ne zaman ödeniyor

devlet memurları maaşlarını her ayın 15inde alırlar. bunun haricinde hekimlerin almış olduğu sabit ödemede ayın 15inde maaş ile beraber yatar. bu 2 ödeme de devlet memuru olmanın gereği olarak hekimlerin peşin aldığı ödemelerdir. bu ödemelere ek olarak, çalışılan ayı takip eden ay hesaplanan fazla mesai ücretleri hesaplarınıza yatar. örnek verecek olursak nisan ayında 220saat çalıştınız ve 168 saat mesai vardı. aradaki 52 saati nöbet parası olarak alacaksınız. 52 saat çalışılan birimdeki saatlik nöbet ücreti ile çarpılır ve takip edilen ayın 15inden sonra bir tarihte yani mayıs ayının 15inden sonra hesaplara yatırılır.

dini bayramlarda tutulan nöbetlerden daha fazla ücret alınıyor

bildiğiniz üzere dini ve resmi bayramlarda bütün kamu kurumları ve çoğu özel kurum faaliyet göstermiyor. ancak sağlık sektörü bu durumdan etkilenmiyor ve çalışmaya devam ediyorlar. sağlık bakanlığı bu fedakarlık karşısında hekimlere ve bütün bakanlık çalışanlarına bir avantaj sağlamış. sağlık personeli bu özel günlerde nöbet ücretlerini daha yüksek katsayıdan alıyorlar. yukarıdaki tabloda belirttiğimiz saatlik ücreti tuttuğunuz nöbet saati ile çarparsanız alacağınız nöbet parasını bulabilirsiniz. örneğin dini bayramda 24 saat nöbet tutan ve riskli birimde çalışan bir pratisyen hekim 24 x 33,27= 798tl fazla mesai ödemesi alıyor.

2020 pratisyen hekim icap nöbeti ücretleri

memur maaşlarına her yıl yapılan zam ile nöbet ücretleride artmakta. aynı zamanda bazı pratisyen hekimler küçük ilçelerde görev yaptıkları takdirde icap nöbeti tutabiliyorlar. artan maaşlar ile beraber icap nöbeti ücretleride artmakta. pratisyen hekim icap nöbeti ödemesi 2020 yılı ocak zammıyla beraber saatlik 9.39tl olarak belirlenmiş. pratisyen hekimler en fazla 80 saat icap nöbeti ücreti alabiliyorlar.

medisözlük internet sitemizde nöbet ve icap ücretleri ile ilgili başlıklarıı inceleyebilir, merak ettiğiniz konularda yazar olarak diğer sağlık personellerine sorularını sorabilirsiniz.

Bu yaazı pratisyen hekimler için yazılmıştır, diğer sağlık personeli için yazılmış olan fazla mesai nöbet ücreti makalesi için aşağıdaki linklere tıklayınız.

ATT ve Paramedik Fazla Mesai Nöbet Ücretleri

Hemşire Fazla Mesai Nöbet Ücretleri