A,b,ab,0 olmak üzere kan gruplarının sınıflandırmasına yarayan sistemdir.
Bu sınıflandırma yapılır iken eritrositlerin “A” yada “b” antijeni içerip içermediğini göz önüne alınarak yapılmıştır .
a eritrosit i içerenler A rh kan grubu

b eritrosit içerenler b rh kan grubu

her ikisini içinden bulunduranlar aB rh
oluşturur iken; hiç bir eritrosit içermeyenler

ise 0 rh olarak adlanır