Aniden beliren konvülsiyonların eşlik etmediği geçici bilinç kaybı Durumu.
Küçük epilepsi nöbeti olarakta tanımlanabilir