Geriatrik hastalar, acil servislere başvuruların önemli bir kısmını oluşturuyor. ek hastalıklar,çoklu ilaç kullanmaları ve bilişsel-fonksiyonel durumlarında kayıp ihtimali nedeniyle daha fazla tıbbi sorun yaşarlar ve istismar, ihmal ve sosyal izolasyona maruz kalabilirler. Değişen fizyolojilerinden ötürü alışılmadık şikayetler ile gelebilirler, bu nedenle tanı havuzları oldukça geniştir.