böbrek üstü bezlerini çalışma performasnların değerlendilirmesi yanı sıra ;(bkz:addison hastalığı)(bkz:cushing sendromu) ve benzeri diğer hastalıklarının ayrımında kullanılan ,intravenöz ya da intramüsküler adrenokortikotropik horman enjeksiyonunun takibi ile kanda kortizol seviyesini ölçme esasına dayalı test.