akciğerlerde patolojik(pulmoner intertisyel sıvı /alveopler sıvı) sıvı birikmesi olayıdır.