akdeniz anemisi, talsemi olarak bilinen sıcak iklimli akdeniz ülkelerindeki insanlarda görülür. Kansızlık hastalığıdır. Anneden bebeğe geçer, kalıtsal bir hastalıktır. Beta talasemi geni sebep olur.
Hemoglobin üretiminin düzenli çalışmaması sonucu kandaki alyuvar sayısının azlığı ve kusurudur.
talasemi minör (taşıyıcı hasta) ve talasemi major yani cooley anemisi olarak iki çeşidi vardır.
görsel