1984 kırşehir doğumlu Dr. Öğr. Üyesi Ali BULUT kırşehir il sağlık müdürüdür.2009 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü - İl Sağlık Müdürü,Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü – İl Sağlık Müdürü,Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği – Tıbbî Hizmetler Başkanı ve Genel Sekreter,Ağrı Devlet Hastanesi – Başhekim,Ağrı Devlet Hastanesi – Kardiyovasküler Cerrahî Uzmanı olarak görev yapmıştır.
uzmanlık tez konusu Atan kalpte baypas tekniği ile LİMA – D – LAD ardışık baypasın koroner revaskülarizasyonda kullanımının klinik sonuçlarıdır.
görsel