akut apandisit tanısı koyarken kullanılan skorlama yöntemlerinin en sık kullanılanıdır.
1 puan yaygın başlayan ağrının sağ alt kadrana lokalize olması
1 puan iştahsızlık
1 puan bulantı-kusma
2 puan sağ alt kadranda hassasiyet
1 puan rebound
1 puan yüksek ateş
2 puan lökositoz
1 puan yaymada sola kayma (nötrofil hakimiyeti)
skorlama sonucunda 9-10 puan yüksek ihtimal apandisit
7-8 puan muhtemel apandisit olarak yorumlanır
5-6 puana apandisit için uyarıcı deriz