ileri yaşlarda beynin bazı bölümlerinin işlevselliğini yitirmesi sonucu,hafıza,günlük işlevler ve davranışlarda bozulmaya neden olan hastalıktır.