bu başlığa bir diğer tanım ile TIP TA UZMANLIK DALLARI DİYEBİLRİZ. 1) iç hastalıkları ANABİLİM DALI ALT DALLARI İSE ;Alerji HastalıklarıEndokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıGastroenterolojiNefrolojiRomatolojiİş ve Meslek Hastalıkları VS 2) kardiyoloji ANABİLİM DALI 3) (bkz:göğüs hastalıklarI ANABİLİM DALI 4)çocuk psikiyatrisi ANABİLİM DALI 5) dermatoloji ANABİLİM DALI 6)fiziksel tıp ve rehabilitasyon ANABİLİM DALI ALT DAL OLARAK (bkz:Romatoloji) 8) radyasyon onkolojisi ANABİLİM DALI 9)radyoloji ANABİLİM DALI VE ALT DALLARI İSE ;NöroradyolojiGirişimsel RadyolojiPediyatrik Radyoloji 10)(bkz:nükleer tıp) 11) tıbbi patoloji ANABİLİM DALI ALT DALLARI İSE ; Sitopatoloji Dermatopatoloji Nöropatoloji 12) tıbbi genetik ANABİLİM DALI ALT DALALRI İSE ;Klinik SitogenetikKlinik Moleküler GenetikKlinik Genetik 13)(bkz:tıbbi biyokimya) ANABİLİM DALI

14) tıbbi mikrobiyoloji ANABİLİM DALI ALT DALLARI İSE;Tıbbi Parazitoloji Viroloji İmmünoloji Mikoloji 15) tıbbi farmakoloj, ANABİLİM DALI ALT DALI İSE; Toksikoloji 16)(bkz:spor hekimliği 17)(bkz:askeri sahra hekimliği) 18)(bkz:hava ve uzay hekimliği) 19)(bkz:sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp) 20)(bkz:acil tıp) 21)(bkz:adli tıp) ANABİLİM DALI ALT DALI İSE ;Toksikoloji22)(bkz:halk sağlığı) ALT DALLARI İSE ;EpidemiyolojiÇevre Sağlığıİşyeri HekimliğiOkul Hekimliği23)(bkz:fizyoloji) 24)(bkz:aile hekimliği) 25)(bkz:anatomi) 26)(bkz:embriyoloji ve histoloji) GİBİ SINIFLANDIRILABİLİR.
Sabah vizitinden sonra koşarak ameliyathaneye inmedikleri için aksiyonda hafif eksik kaldıklarını düşündüğüm düşündüğüm doktorlardır. sabah viziti dediğim de bizde 7:30.