İlk duyduğumda anal-jezik olarak anlamış, rektal yol ile ilişkili bi terim sanmıştım -fakültenin 1. Yılı- fakat aslı an-aljezi(ağrı)'dir ve anlamı ağrının olmamasıdır; ağrı kesici ilaçlar için de kullanılır. Analjezik maddeler sadece ağrı duyusunu bloke ederler, anesteziklerse tüm hissiyatı. (karıştırılıyor).
günlük hayatımızda ağrılarımızı kesmek için kullandığımız ilaç gruplarının en başında gelmektedir.analijezik (bkz:dindiren ilaç) anlamına gelmektedir. periferik ve merkezi sinir sistemine etki ederler.
Her ilaç biraz zehir, her zehir biraz ölüm diye düşündüğüm için içmekten kaçındığım şey.