Sağlık profesyonllerinin hastanın öyküsüne yönelik yönelttiği sorulardır.
Yaş, geçirilmiş hastalıklar, kullanılan ilaçlar, aile öyküsü gibi