genel belirtileri sırtta şiddetli ağrı ,hipertansiyon ve parableji en belirgin semptomlarıdır.aort vücudumuzun kan dolaşımını sağlıyan ana borusu gibidir.Aortun çapı, kalpten çıktığı bölümde yaklaşık 2,5 cm olup bu damarın genişlemesi aort anevrizmasını tetikler.Anevrizma, bir atardamarın duvarındaki anormal balonlaşmadır.Aortun göğüs boşluğu kısmındaki bölümünde oluşan anevrizmalar, “torasik anevrizmalar” olarak adlandırılırlar. Aortun karın boşluğu kısmındaki bölümünde oluşanlar ise, “abdominal anevrizmalar” olarak bilinir. vücudumuzda her damarda oluşabilir.fakat eğer beiynde olusur ise bu ciddi birinmeye sebep olur.gelelim fasulye faydasına acil servise geldi böyle bir vakada ilk önce her iki koldan da tansiyona bakılır eger iki kol arasında 20mmhg den fazla fark varsa bu anevrizmadan şüphelenilebilir.vitaller kont edilip stabil duruma gelmesi sağlanmalıdır. her koşul için entübasyona hazır olunmalıdır. tranfizyon için kan hazırlanmalı eğer kan yoksa sf takılıp hemen sevki gerçekleştirilmelidir. bazen anevrizma hastaların da mı olduğu sanılır. ama ekg de bulgular bulunmaz ve hastada anevrizma oluşmadı kanısına varılabilir .zaman kaybetmeden hasta sevki yapılmalıdır