tanım: Vücudun herhangi bir bölgesinde iltihap toplanması.

Apse, Enfekte bir kolleksiyondur.

Klinik bulguların bazıları ateş, ağrı, şişlik, o bölgede sıcaklık artışıdır.

Yüzeyel apselerde elle bastırıldığında içeriğinin sıvı olduğu hissedilebilir (bkz:fluktuasyon) .
Tedavisi drenaj ve antibiyotik
Çoğu ekol için apse=drenajdır.
yüzeyel apse drenajları poliklinik şartlarında, cilt ve apsenin kapsülüne açılan kesi ile yapılabilir. ancak karın, göğüs boşluğundaki apseler, kas grupları arasında oluşan apseler, meme apseleri, boyunda yerleşimli apselerin tedavisi genellikle cerrahi işlem gerektirir.
cerrahi işlemleri açık ve kapalı olarak ayırabiliriz. Günümüzde çoğu apse girişimsel radyoloji kliniklerinde tamamen kapalı yöntemler ile tedavi edilmektedir. Bu kapalı yöntemde anestezi uygulaması sonrasında girişimsel radyoloji hekimi, ultrason, tomografi, röntgen gibi görüntüleme yöntemlerini kullanarak, hastanın cildinden tedavi edilecek apsenin içerisine bir iğne ile girer. İğnenin içerisinden apseyi bir miktar boşaltarak örnek aldıktan sonra, yine iğnenin içerisinden bir tel ile apsenin içerisine ulaşır. İğne çekildikten sonra, bu telin yardımıyla drenaj kateteri apsenin içerisine yerleştirilir ve bir dikişle işlem sonlandırılır. Bunun alternatifi olan açık cerrahinin aksine hastalar için işlem çok konforludur, çok daha ağrısızdır ve çok daha hızlıdır. başka bir engel yoksa hasta aynı gün taburcu olur.
girişimsel radyoloji teknikleri bir çok biyopside, bir çok kanserin tedavisinde, inme tedavisinde, aort ya da beyin anevrizmalarında, safra ya da idrar yolları tıkanıklıklarında, bacakta oluşan pıhtılarda, durdurulamayan kanamalarda kullanılmaktadır. Ayrıca bazı hastalıkların tanısında da önemli rol oynar.