Atriyal fibrilasyon (AF veya AFib) atriyumda başlayan en yaygın düzensiz kalp ritmidir. Elektrik ritmini SA düğümün yönetmesi yerine, birçok farklı uyarı bir anda verilerek, atriyumlarda çok hızlı ve kaotik bir ritim meydana gelir. Elektriksel uyarılar çok hızlı ve kaotik olduklarından, atriyumlar kasılamaz ve/veya kanı etkili bir şekilde ventrikülün içine itemez. Uyarının kalp içinde düzgün bir şekilde ilerlemesi yerine birçok uyarı aynı anda başlar ve atriyumların içine yayılarak, AV düğüm boyunca ilerlemek için birbiriyle yarışır. AV düğüm ventriküllere ilerleyecek uyarıların sayısını sınırlar, ancak yine de birçok uyarı hızlı ve karmaşık bir şekilde ilerler. Ventriküller düzensiz bir şekilde kasılarak hızlı ve düzensiz bir kalp atışına yol açar. Atriyumlardaki uyarıların sayısı dakikada 300 ila 600 atımı bulabiliR. Af durumunda p dalgasını ayırt edemeyiz. Ve ekgde düzensiz ritimler gözle görülür şekildedir. Af'ye sebep olarak Hipertansiyon,
Koroner arter hastalığı, Kalp kapağı hastalığı, Kalp ameliyatından sonra Kronik akciğer hastalığı, Kalp yetmezliği, Kardiyomiyopati, Konjenital kalp hastalığı, Pulmoner emboli yi gösterebiliriz.Bütün AF hastaları pıhtı atmasını önlemek için kan sulandırıcı tedavi gereksinimi değerlendirilmelidir. Hekimler AF ile ilişkili durumları değerlendirerek, bu skor sonucuna göre gerekirse hastaya kan sulandırıcı tedavi başlar. Çoğu AF hastasının kalp hızını azaltıcı ilaç ihtiyacı olur. görsel
görsel
doktor tarafından uygun görülen hastalar için kateter ablasyonu uygulanabilir. İlaçlar başarısız olduğunda sinüs ritmini düzeltmek için başka bir seçeneğe kateter ablasyonu denir. Dar bir kateter kan damarından kalbinize geçirilir.Kateter, kalbinizdeki anormal kalp ritminize neden olan sinyaller gönderen az sayıda doku hücresini yok etmek için radyofrekans enerjisi kullanır. Anormal sinyaller olmadan, kalbinizin normal sinyali devralabilir ve sinüs ritmi oluşturabilir.
görsel
Kaynak