ayağı korumak için altı kösele, lastik gibi dayanıklı maddelerden yapılan giyecek.