beden ve ruh sağlığı için en önemli faktörlerden biri benlik saygısıdır.Kendini sevmeyi, kendinden hoşnut olmayı ifade eden benlik saygısı zayıf olduğunda çökkünlük, depresyon, kaygı bozuklukları, stres belirtileri, psikosomatik rahatsızlıklar (baş ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk, kas ağrıları, mide ve barsak bozuklukları gibi) ,öfke, başkalarına karşı düşmancıl duygular besleme, kimseye güvenmeme, aşırı yarışmacılık, eş çocuk sömürüsü, kötü ilişkiler, alkol ve madde bağımlılığı, iletişim bozukluğu, bağlanma korkusu, duygusal bağlanma olmadan gelişigüzel ilişkiler, eleştiriyi kaldıramama, başkalarına bağımlılık, yeme bozuklukları, toplumdan kendini izole etme, okul başarısızlığı, başkalarını etkilemek uğruna büyük yanlışlar yapma, toplumsal olarak kendini bir yere oturtamama gibi ruhsal sorunlar ortaya çıkar.Doyumlu bir yaşam için benlik saygısının yerinde olması gerekir. Benlik saygısının kazanılmasında en büyük faktör anne- babadır. anne ve baba koşulsuz destek sağlarsa benlik saygısı da kendiliğinden oluşacaktır. benlik saygısı, 2.500 karakteri fersah fersah aşan geniş bir konudur.