sağlık kuruluşlarında çalışanların başına gelebilecek her türlü fiziksel, sözel saldırı ve cinsel taciz durumlarında güvenlik personelinin ve sorumlu idarecilerin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesini sağlamaktır.
Hasta ve hasta yakını tarafından yukarıda belirtilen veya belirtilmeyen hertürlü saldırıya maruz kalan sağlık çalışanı en yakınındaki sabit telefondan 1111'i arayarak güvenlik gözlem odasına bağlanır ve Beyaz kod olduğunu söyler ve yerini bildirir. En yakındaki güvenlik görevlileri olay yerine yönlendirilir.

Beyaz kod vermek kendiliğinden hukuki süreç başlatmadır. Beyaz kod verilen bir olay sonrasında olay tatlıya bağlansa, taraflar birbirinden şikayetçi olmasada beyaz kod süreci işletilir. Çünkü Çalışan güvenliği sağlanması genelgesinde; Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikayete bağlı olmadığından, ilgili personelin şikayetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirecektir. denilmektedir.
Beyaz kod olayı sonunun mahkemedir. bu süreçte sağlık çalışanına her türlü hukuki ve psikolojik destek verilmektedir.

Buraya kadar anlattığım rutin bir süreçtir. ancak beyaz kodu beyaz kod yapan adli işlem sırasında sağlık çalışanına avukat desteği verilmesidir. (avukat desteği haricinde beyaz kodun pek bir işlevi yok)
Kısaca süreci özetlemek gerekirse
Olay - beyaz kod - güvenlik , polis - saldırıda bulunan kişi duruma göre gözaltına alınır- olayın yatıştırılması - gerekli sağlık müdahaleleri - beyaz kod evraklarının sağlık çalışanı tarafından doldurulması - çalışan hakları güvenliği biriminin sağlık çalışanı adına savcılığa suç duyurusunda bulunması - evrakları beyaz kod sistemi ne eklemesi - evrakların il sağlık müdürlüğüne gönderilmesi - olayın şartları uygunsa il sağlık müdürlüğünce beyaz kod kapsamına alınması- çalışana avukat tayin edilmesi - mahkeme tarihi - duruşma

* Şunuda belirtmeden geçemeyeceğim, yaşanan durumun beyaz kod kapsamında olması için taraflar arasında hizmet sunumu olması gerekmektedir. Doktor- hasta/hasta yakını, hemşire-hasta/hasta yakını, memur- hasta/hasta yakını

örneğin; doktor Ali beyin kiracısı ile hastanede alacak verecek meselesi yüzünden kavga etmesi beyaz kod kapsamına alınmaz. Yine suç duyurusu yapılır, prosedür işler ancak hukuki yardım verilmez.
diğer acil durum kodlarına buradan ulaşabilirsiniz