Tarihi bir yerleşim alanı içinde bulunan istanbul üniversitesi Tıp Fakültesinin Cerrahpaşa kısmında bulunan ilk binası Belediye tarafından satın alınıp 80 yatakla 10 Temmuz 1911 tarihinde hizmete açılan Taküyiddin Paşa konağıdır. Ahşap olan bu bina ihtiyaca cevap vermediğinden yıktırılarak yerine şimdi Tıp Kültür Biriminin bulunduğu yerde idare binası ve 150 yataklı yeni bir klinik yaptırıldı ve 1912 yılında hizmete açıldı.
istanbul üniversitesi Senatosunun 27 Temmuz 1967 tarih ve 78 sayılı kararı ile iki tıp fakültesi kuruldu.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin ilk yönetim kadrosu şu öğretim üyelerinden oluşuyordu: (bkz:prof. dr. celal öker) (Dekan), Prof. Dr. Meliha TERZİOĞLU, Prof. Dr. Kemal ÖNEN, Prof. Dr. Suat VURAL,Doç. Dr. Erdoğan ÖZDAMAR, Doç. Dr. Mecdi RAMAZANOĞLU. Yönetim kadrosu, uyguladıkları başarılı çalışma süreçlerini ve görevlerini ilerleyen zaman diliminde başka öğretim üyelerine devrettiler. Prof. Dr. Celal ÖKER’den sonra sırasıyla; Prof. Dr. Osman BARLAS, Prof. Dr. Hikmet ALTUĞ, Prof. Dr. Cem’i DEMİROĞLU, Prof. Dr. Bülent BERKARDA, Prof. Dr. Nurettin SÖZEN, Prof. Dr. Şefik KAYAHAN, Prof. Dr. Faruk YENEL, Prof. Dr. Hürol İNSEL, Prof. Dr. Nafi ORUÇ, Prof. Dr. Ahmet Nejat ÖZBAL, Prof. Dr. Fikret SİPAHİOĞLU, Prof. Dr. Özgün ENVER (Vekil Dekan), Prof. Dr. Halil YANARDAĞ, Prof. Dr. Özgün ENVER, Alaattin DURAN dekanlık görevini yürüttüler. 08 Kasım 2018 tarihi itibariyle Dekanımız (bkz:prof. dr. mustafa sait gönen) ’dir