(bkz:diplopi) olarak bilinen hastalığın belirtisidir. çift görme, göz bölgesinde oluşan hasarlardan meydana geldiği gibi beyin tümörlerinin sebep olduğu bir hastalıktır. tanısında iki olgu düşünülür. ilki göz çevresinde oluşan lezyon ve tümörler, diğeri ise beyin sinirleri ve beyin bölgesinde oluşan (bkz:tümör) lerdir.
göz bölgesindeki hasarlar, çeşitli testler ile ortaya çıkarılabilir. hastanın göz tansiyonu, göz numarası vb. gibi etmenler değerlendirildikten sonra gözlük verilmesi veya göz kaslarına uygulanacak cerrahi müdahale tedavi süreci olabilir.
beyin tümörüne bağlı çift görmede ise, öncelilikli olarak yüksek tansiyon ve şeker hastaları dikkate alınır. eğer hastada bu hastalıklar mevcut ise altta yatan etkenleri azaltıcı (bkz:tedavi) uygulanır. daha sonrasında ise beyin tümörü olgusu incelenerek hastaya buna yönelik tedavi uygulanır.