1971 Elazığ doğumlu Dr. Cihan TEKİN diyarbakır il sağlık müdürüdür.1996 yılında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.Konya da Sağlık Ocağı Tabipliği, Acil Sağlık Hizmetleri Ambulans Hekimliği ve Acil Servis Hekimliği yapmıştır. 2007 – 2010 yılları arasında Elazığ İl Sağlık Müdür Yardımcısı, 2010-2011 yılları arasında Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, 2011-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Müşavirliği,devamında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, 2017-2019 yılları arasında Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.2019 aralık ayından itibaren ise diyarbakır il sağlık müdür olarak hizmetine devam etmektedir.
görsel