prof.dr.hüseyin oflaz tarafından yayınlanan Covid-19'da sinüs taşikardisi ve sinüs bradikardisi sebepleri


Sinüs taşikardisi (ST) sebepleri;


-Rutinde (bkz:sinüs taşikardisi) yapan her türlü infeskiyon-ateş, kalp yeterizliği, pulmoner emboli, GİS vb kanama, pnömoni vb , ARDS, DIC, inme ya da diğer organ emmbolileri sinüs taşikardisi yapabilir.
-Önemli olan yatan ya da evde takipli bir hasta çarpıntım var dediğinde aklımıza telefonda ya da vizitte neler gelmeli?
***Akciğer yayılım belirginlemiş ve hipoksinin tetiklediği taşikardi olabilir
***Ani başlayan nefes darlığı ya da senkop ya da göğüs ağrısı varsa pulmoner emboli olabilir. Pulmoner embolinin en sık bulgusu ani başlayan nefes darlığı ve sinüs taşikardisidir
***Hastada Covide bağlı myokardit gelişmiş ve bu zeminde kalp yetersizliği gittikçe artmakta olduğu için ST olabilir. EKG ve eko ve troponin bakmalı
***Akut myokard infarktüsü gelişmiş olabilir ve ilk belirtisi ST olabilir. EKG ve troponin hemen bakmalı
***Perikardit zemininde tamponad gelişmişse ilk belirti ST olabilir. EKG, eko ve troponin ve frotman var mı oskülte etmeli ve ağrısı yatınca artan oturunca azalan tipte mi diye sorarak perikardit tanı kriterleri araştırılmalı
***Covid viral bir hastalık olduğu için POTS sebebi olabilir ki POTS daha çok kendini iyileşme süreccinde yani postCovid döneminde gösterebilir. Ayağa kalkınca nabzı 30-40 birim artıyorsa POTS düşünmeli.
***Covid ishal, bulantı kusma, gis kanama vb nedenlerle dehidratasyona bağlı ST yapabilir.

***Covidde görülen sinüs taşikardileri Covid aktif dönemde veya Covid sonrası dönemde de (PostCovid) görülebilir.

***Covidde başta iskemik inme ya da kafa içi kanama vb ya da diğer organ embolileri vb akut organ iskemilerinde genelde sinüs taşikardisi ve hipertansiyon atakları olur.
*Özellikle hipoksik veya entübe hasta ağrıyı net tarif edemeyeceği için ani başlayan sinüs taşikardisi bir akut mi, bir kalp tamponadı, bir myokardit KY, bir pulmoner emboli, bir kanamanın ve htta hipertroidinin (TSH bakmalı) ilk belirtisi olabilir.
**Sinüs taşikardisinde altta yatan sebep tedavi edilir genelde ama myokardit ve diğer KY ve iskemi vb varsa tedaviye mutlaka beta bloker eklemeli. bazı vakalara corolanda(ivabiridin) olabilir.
covidde bradikardi sebepleri (nabız 60/dk altı);


***klorokin bradikardi ve av blok yapabilir
***remdesevir bradikardi ve av blok yapabilir.
***lopinavir ve litonavir av blok ve qt uzaması yapabilir.
***entübe hastalarda antiepileptik amaçlarla verilen epdantoin bradikardi yapabilir.
***beta blokerler ve diltizem vb brtadikardi yapabilir.
***hasta covid sırasında ya da postcovid ilk aylarda inferior mi ilk bulgusu bazen ani başlayan bradikardi ya da av bloklar olabilir.
***bazı kafa içi kanama ve inmelerde bradikardi olabiir. çoğunlukla taşikardi olur ama beyinde tuttuğu yerer göre bradikardide olabilir