defibrilatör denen bir cihazla kalbe uygun dozlarda elektrik verilerek kalbin yeniden çalıştırılması işlemidir.