hafıza ,düşünme ve konuşma yetisi gibi işlevlerde bozulmaya neden olan,genelde alzheimer vb sinirsel hastalıkların da eşlik ettiği,ileri yaşlarda görülen,halk arasında bunama diye tabir edilen hastalıktır.