farkına vardığımız yani gerçekleşir iken hissettiğimiz yaşamsal fonksiyonlarımız kadar (yemek yemek,nefes almak,banyo yapmak,koşmak,vs) gibi kendimizi ifade etmek diğer bir deyiş ile kedimizi dile getirmekte çok sık kullandığımız yaşadığımız bir eylemdir. fakat bazen bunun farkına varmadan gelisi güzel kullanabiliyoruz.bakınız ifade kelimesi arapçadan gelir . Fyd kökünden oluşur. Fyd tam anlamı fayda (yarar)dır .yani günümüzde bu kök e ekler geldikçe kelime faydalanmak anlamını alıyor. dil de asıl amaç faydalanmaktır. yani faydalı ise konuş faydasız ise sus mantığı (bkz:ukala) lığa yada(bkz:malumatfuruş) luk yapma uyarısını veriyor bize.