Ayrımcılık anlamına gelir.Ayrımcılık, insanların ve grupların ırk, cinsiyet, yaş veya cinsel tercih gibi özelliklere dayalı haksız veya önyargılı muamelesidir. Bu dönem, covid-19 hastalığını geçirmiş olanlarda bu ayrımcılığın bir parçası haline geldi ne yazık ki.Ayrımcılık bir halk sağlığı konusudur. Gerçekten de, algılanan ayrımcılık kaygı, depresyon, obezite, yüksek tansiyon ve madde bağımlılığı gibi konularla ilişkilendirilmiştir.Ayrımcılık gören insan kendi kronik stresini yaratır. İnsanlar kötü muameleyle karşılaşabilme ihtimalinden bile kaçınabilir, muhtemelen eğitim ve iş fırsatlarını kaçırırlar.