Halk araısnda şeker hastalığı olarak bilinen,vücudumuzda bulunan ve görevi çeşitli hormonlar üretmek olan pankreas bezinin efektif çalışıp insülin üretememesi, veya üretilen insülinin doğru şekilde kullanılmaması ile karakterize bir kronik hastalıktır. Ülkemizde 10milyon diyabet hastası vardır ve her geçen yıl sayısı artmaktadır. Tedavide öncelikle risk değerlendirmesi yapılır. Yaşam tarzı değişiklikleri ile başlanıp, oral antidiyabetikler, insülin kullanımı ve cerrahiye kadar uzanan tedavi biçimleri mevcuttur.