Canlı organizmaların yapan genetik talimatları taşıyan, hücre içinde yeralan biyokimyasal