Doçent Doktor Ameliyat Yapar mı?

doçent doktor ameliyat yapar mı

Doçent Doktorlar’ın ameliyat yapıp yapmadığı konusunda çok yanlış bilgiler mevcut. Doçent Doktorlar’ın görevleri, ameliyat yapıp yapmadıkları ve daha fazlasını sizler için açıkladık.

doçent doktor ne demektir

ilk olarak makalemize doçent doktorluğun tanımını yaparak başlayalım. doçentlik ünvanı üniversitelerce verilen ünvandır. uzmanlık eğitimi almış doktorlar belirli süre uzmanlık yaptıktan sonra üniversitelerce yapılacak sınavlara katılırlar. bu sınavları başarı ile tamamlayanlar doçentlik ünvanı kaznamak için çalışmalara başlarlar. belirli bir yayın sayısını yakalayan hekimlere doçent doktor ünvanı verilir.

doçentlik sadece tıp alanına özgü bir ünvan değildir. örneğin ilahyiyat ekonomi tarih gibi alanlarda da doçent olunabilir. tıp alanındaki doçentlerin belirli dallarda uzmanlıkları vardır.

doçent doktor nasıl olunur

tıp fakültesini kaanmış kişiler 6 yıl okuduktan sonra doktor ünvanını alırlar. bu doktorlar pratisyen hekimlerdir. pratisyen hekim olarak belirli bir süre çalıştıktan sonra tus (tıpta uzmanlık sınavı)’a girerek puanlarına göre uzmanlık alanı seçerler. uzmanlık eğitim süreleri 3 yıl ile 5 yıl arasında değişmektedir. örnek verecek olursak;

aile hekimi uzmanlığı = 3 yıl
iç hastalıkları uzmanlığı: 4 yıl
genel cerrahi=5 yıl
kadın hastalıkları ve doğum =4 yıl olarak sayabiliriz.

Bu eğitim süreleri tammalandıktan sonra hekiimler uzman doktor ünvanı alırlar. bu saatten sonra cerrahi branşlar için ameliyat yapailir, dahili branşlar için bir kliniği yönetebilir hakkı alırlar. bu saatten sonra doçent olabilmeleri için bilimsel çalışmaları takip etmesi, akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri olması gerekmektedir. bir süre sonra bu makaleler araştırmalar ve yayınlar toparlanarak kişilere puan verilir. daha sonra puanları ile doçentlik komisyonuna başvururlar. bu komisyonda hocalar tarafından değerlendirilerek yeterli bulunurlarsa doçent doktor ünvanı alırlar.

doçent doktor ameliyat yapar mı ?

yazımızın üst tarafında bahsettiğimiz gibi ameliyat yapma yetisi cerrahi branşlara verilmiştir. önrek verecek olursak, gastroenteroloji bilimi dahili bir bilimdir. ameliyat yapmazlar, yataklı servislerde hasta takibi ve bir takım invaziv işlemleri yaparlar. hastalıkları veya hasta organları ilaçlar ile tedavi ederler. bir gastroenterolog karaciğer hastalığını ilaçla tedavi eder. ancak bazı karaciğer hastalıkları ilaçla tedavi edilemeyecek durumdadır. bu sebeple hastaları genel cferraha yönlendirir. karaciğer amerliyatını genel cerrahlar yapar.

doçent doktor ameliyata girer mi

doçentler her cerrahi branşta olabilir.  doçentler aynı zamanda eğitim kadrosunda kişilerdir. uzmanlık öğrencilerinin ve tıp fakültesi öğrencilerinin tıbbi eğitim ve yeterliliğinden sorumludur. bir genel cerrahi doçenti hem eğitim verir, hem hasta bakar hem de ameliyatlara girer. devlet hastanelerinde doçent ve profesör ünvanlı kişiler bulunmazken, eğitim araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde doçent ve profesör ünvanlı hekimlere rastlayabilirsiniz.