kromozom sayısının anomalisidir. insan vücudunda normalde 46 kromozom vardır. down sendromunda kromozom sayısı 47 dir.
Down sendromunun birkaç sebebi vardır. 21.kromozom trizomisi yani bir tanesinin fazla bulunması ile olur. Normal bir insanda 2 tane kromozom 21 varken downlu bireyde 3 tanedir. Ayrıca kromozomlar sayıldığında normal gözüken ama dikkatli bakıldığında 21.kromozomun transloke olduğunu gördüğümüz durumlar da vardır down sendromunda. Yani 46 kromozomlu birisi de down sendromuna sahip olabilir.