Sağlık bakanlığı tarafından kurulan sağlık personeli özlük bilgilerinin sergilendiği portal. Aynı zamanda eğitim, forum, ek ödemeler, döner sermaye, yıllık izin, eğitimler ve diğer bilgilere ulaşılabiliyor.
ekip portal