transservikal ya da transabdominal olarak embriyoonun direkt olarak gözlenmesine olanak sağlayan endokskopik bir tekniktir. 5-12. gebelik haftalarında uygulanmaktadır.