sindirim sistemini incelemek için yapılan tıbbi işlem.Gastroenteroloji doktorunun vücutta bir kesi yapmadan organı incelenmesini sağlar. Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağındaki rahatsızlıkların teşhisin de bazen de tedavisinde kullanılan endoskopi, ucunda kamera ve ışık bulunan esnek bir tüpten oluşmaktadır. Bazı durumlarda, biyopsi yapmak için endoskopa özel aletler eklenebilir.
sadece gastroenterologların değil genel cerrahlarında yaptığı işlemdir. 120cm bir hortum ile ağızdan girilir öncelikle özefagus değrtlendirilir. özefagokardiyak bileşkede ölçüm yapılarak hiatal herniye bakılır. mide ardından duedonuma kadar gidilir.

hastalar genelde anestezi ister ancak uzman ellerde işlem süresi 2dk'dir. herhangi bir anesteziye gerek yoktur
Acayip korktuğum girişimsel tanı yöntemi. Bir tane kadın hastanın yemek borusundan delip geçip soluk borusunu delmişlerdi. Göğüs cerrahisinde ameliyat olduğumda aynı yoğun bakımdaydık.