Elektroensefalografi ya da EEG, beyin dalgaları aktivitesinin elektriksel olarak ölçülmesi.