Fazla mesai - #920

2015 yılına kadar herkesin kaçtığı ancak 2015 mart ayında gelen yüzde 50 zamdan sonra insanların fazla nöbet tutabilmek için birbirlerini boğazladığı gerçek. ayrıca (bkz:döner sermaye)
3 adet entry daha var!