canlıda meydana gelen biyokimyasal reaksiyonları düzenleyen çoğunlukla protein yapılı biyolojik katalizörlerdir.