Steroid yapılı tek antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin ribozomlarda kendine özgü bir mekanizma ile protein sentezini inhibe ederek bakteriyostatik etki yapar. Dar spektrumlu bir antibiyotiktir.