atatürk'ü medeniliğin, ileriliğin ve memleket menfaatlerini üstün tutmanın en muazzez sembolü olarak telakki etmekteyiz. (...) atatürk hiç kimsenin karşı karşıya geleceği bir kudret değildir. hiç kimse bunu arzu etmez. herkes, bilâkis onutürk cemiyetinin hâlâ en ileri nigehbanı olarak, en büyük kuvveti olarak telâkki etmektedir.

(bkz:adanan menderes) bu güzel söz ile en iyi şekilde ulu önder mustafa kemal atatürk'ü anlatmıştır bence.
Kelimelere sığmayacak kadar büyük bir isim, dünyanın her devir saygı duyduğu ulu türk
Atatürkten bu güne kadar bu ülkeye hiç bir şey katmamiş liderlerin gelmesi ... emperyalizmin den bizi kurtaran liderden emperyalistlerin kucağina atan liderlere