Geriatri, yaşlı bireylerin sağlık bakımı ile özellikli olarak ilgilenen bilim alanıdır. Yaşlanan toplum gerçeğine istinaden tıp camiasında sağlık bakımına yönelik atılmış önemli adımlar bütünü ve bu yönde özelleşmiş tıp disiplinidir de denilebilir. Zira yaşlı bireylerin sağlık dinamiklerindeki çarpıcı değişiklikler nedeniyle klasik tıp kurallarının kayda değer bir kısmı yaşlılar için geçerli olamayabilmektedir. Bu nedenle yaşlı bireyi bu yönlerden daha iyi anlayabilen ve daha iyi yönetebilen bir tıp disiplinine ve bu alanda özelleşmiş hekimlere ihtiyaç duyulmuştur.

Burada bahsi geçen hekimler Geriatri uzmanlarıdır. (bkz:geriatrist) Bu uzmanlık alanı için İç Hastalıkları uzmanlığının ardından 3 yıllık özel bir eğitim ve deneyim süreci (üst ihtisas-yan dal) gerekmektedir. Ülkemizde -an itibariyle- Geriatri alanında henüz yeterli sayıda hekim yoktur. Geriatri Bilim Dalı da toplum nezdinde -an itibariyle- henüz yeterli bilinirliğe sahip değildir.

Ancak bilgilerim ve tecrübelerim ışığında; sağlık bakım hizmetlerinde Geriatri ile tanışan bir yaşlının sağlık ve yaşam kalitesinde çarpıcı düzeyde olumlu gelişmeler yaşanabileceğini belirtebilirim.
geriatrik rehabilitasyon ünitelerinde bireyleri topluma katmak için ve maximum bağımsızlığı kazandırabilmek için aktivite yoluyla eğitimler verilmektedir. bu yardımcı teknoloji kullanım eğitimi olabilir, hayatını kolaylaştıracak transfer yöntemleri olur ya da fiziksel aktiviteyi arttıracak yöntmler olur. bakımverenlerle birlikte geriatrik bireyin hayatına anlam katılır. peki ne olur bunları öğrenince , yaşam kalitesi artar . daha ne olsun ki ..?
(bkz:occupational Therapy) (bkz:ergoterapi)