Geriatrik hastalar, düşük enerjili travmalardan kaynaklı ciddi yaralanmalar yaşayabilir bu yaralanmaları genç erişkinlere kıyasla daha şiddetli yaşarlar. 65 yaş üzeri hastalar yılda ortalama ile arasında bu vakaya denk gelinir iken 85 yaş üstünde ise vakanın oranı olarak görünür.düşmeye bağlı olarak ciddi yaralanmalar içinde en sık (bkz:pelvis) ve (bkz:alt ekstremite fraktürleri) , (bkz:kafa travmaları) ve(bkz:kot fraktürleri görülür.)