Başlığı okuduğumda yeni bir bilgi öğrendim lakin benim aklıma gelen şu köpekler ve kediler filmi vardı bir zamanlar çoçukluğum bu filmle geçti diyebilirim orada bay gilbert adında kötü karaktere sahip bir kedi vardı o aklıma geldi.
Gilbert sendromu sarılık ile seyreden genetik metabolik hastalıktır.konjenital indirekt hiperbilirubinemi nedenidir.otozomal dominant geçer.erkeklerde daha sık görülen bu hastalık (erkek/kadın=4/1) ilk olarak 20 li 30 lu yaşlarda bulgu verir.
Gilbert sendromu sık görülür, bazı toplumlarda her 10 kişiden 1 inde görüldüğü bildirilmiştir.UDP-glukuronil transferaz enzimi hafif azalmıştır ayrıca azalmış uptake vardır.
Sarılık, Karın ağrısı, iştahsızlık, Halsizlik, çabuk yorulma görülebilir ama genellikle bir şikayete neden olmaz.klinik olarak hafif skleral ikter vardır.açlık, stres, ateşli hastalıklarda, alkol kullanımı, menstürasyon öncesi dönemde belirginleşir.tedavi gerekmez.