tüm gebelere 24-28. haftaları arasında diyabet riskini belirlemek amacıyla, 50gr glikoz ile tarama testi önerilmektedir. sonuçlar yüksek çıkarsa 100gr' lık glikoz tolerans testi yapılır. iki ya da daha fazla değer yüksek çıkarsa gestasyonel diyabet tanısı kesinleşir.