akciğer ve toraks duvarı (kaburgalar ve kaslar) arasında kalan kapalı boşlukta (plevral boşluk) sıvı birikmesi durumu