dünyada sağlık camiasının en büyük niceliksel gücünü oluşturan hemşirelerin son zamanlarda seslerini daha güçlü duyurmaya başlaması durumudur.
hemşireler sağlık kurumlarının en temel asli unsurudur. her türlü işlemde, serviste, görevde yer almaktadırlar. kliniklerde malzemelerden ilaçlara, servisin temizliğinden düzenlenmesine, hasta eğitiminden bakımın yapılmasına, tedavinin uygulanmasından ameliyatlara kadar her yerde bulunmaktadır.
hemşireler gecikmiş de olsa hak ettiği değere ulaşacaktır.
hemen hemen her gün twitter üzerinden paylaşımlar yapılıyor ve bende destekliyorum. umarım faydasını görürüz :)