Hepatit b, sadece hbs ag pozitif diğer bütün viral markerlar negatif ise akut hepatit b veya yeni girmiş hepatit b denir. Geçirilmiş, bağışıklık kazanmış, asemptomotik seyredebilir. Kronikleşme olasılığı en yüksek olan hepatittir.
Yeni doğan döneminde görülen hepatit b kronikleşme ihtimali en yüksektir. Hbs ag ilk pozitifleşen markerdır. Hbe ag + hbv dna akut viral replikasyonu gösterir. Hbc ag(cor antijeni), viral serolojilerde saptanamayan markerdır. X proteini hepatocelüler karsinom riskini gösterir. Anti hbs koruyucu antikordur.