En basit tanımı ile arteriyel kan basıncının tekrarlayan ölçümlerde 140/90 mmhg 'nin üstünde çıkmasıdır. Tedavi edilmediği durumlarda kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı gibi durumlara sebebiyet vermesi olasıdır.
Ht ( hipertansiyon) svoların ,yani serebrovasküler olay, halk dilinde felç , inme olarak geçer ve % 50 sini oluşturur.